Byenveni

Byenveni


Konnen Kalifikasyon Ou
Byenveni nan ACCESS Florida! Sitwb sa a se yon fason ki rapid ak fasil pou moun k ap viv nan Florida chche konnen si yo ka gen posiblite pou resevwa:
 
  - d pou achte manje

- Ba oswa ki pa gen-pri swen sante

- Asistans Lajan Kach

- d pou peye prim Medicare
 
Sitwb sa a ap pran apepr 15 minit pou itilize. N ap mande ou pou ban nou enfmasyon sou moun ki lakay ou, sou lajan ou touche nan yon djb oswa lt kote, sou depans pou lojman ou ak sou bdwo medikal ou ak sou kk lt depans. Sa ou di nou an ap rete an sekr ak pwoteje.
 
L ou fini, n ap f ou konnen si ou ka jwenn d nan pwogram tankou d Manje (SNAP), d Medikal ak d Lajan Kach.
 
Sitwb sa a f slman yon tchk pou w si ou ka gen posiblite pou jwenn d la. W ap gen pou aplike pou pwogram sa yo pou resevwa yon desizyon pou konnen si ou kalifye pou d la, men n ap f ou konnen kijan pou f sa. Tanpri klike la a si ou vle kontinye epi si ou vle aplike sou Entnt pou d Manje (SNAP), d Medikal ak d Lajan Kach Pwovizwa.
 
ske ou pare pou kmanse? Itilize mak a pou klike sou bouton Swivan! Tanpri pa itilize bouton Forward, Back oswa Stop nan navigat ou. Olye ou f sa, itilize bouton ACCESS Florida ki anba paj-ekran an.